Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Upevnění lamel MW s TR 80kPa

Upevění lamel MW s TR 80 kPa

Nové zateplovací systémy, protipožární pásy a stropní podhledy s lamelami na bázi minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken a s pevnosti v tahu min. 80 kPa jsou upevňovány kotvou Spiral Anksys® SA bez závrtného modulu.

 

Tyto zateplovací systémy jsou navrženy a certifikovány jako ETICS mechanicky upevněné s doplňkovým lepením s deklarací smykové i tahové únosnosti. Injektované kotvy jsou umísťovány v ploše izolačních lamel.

 

Anchor Spiral Anksys® SA je určena výhradně pro zápustnou montáž s použitím aplikačního přípravku SAT. V rámci izolací z minerální vlny je Anchor aktivována výhradně injektáží protipožárními expanzními hmotami SAF3, přičemž k plnému zatížení může dojít po 24 hodinách.

Návrh a montáž se řídí technickým listem TL_SA_TR80

Technical specifications

Anchor type:

Spiral Anksys® SA

Approximate number of anchors:

6-8 pcs / m2 - structural analysis

Type of expansion mass:

SAF1 or SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

up to 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

up to 850 N / deformation to 3 mm

Weight load (shear):

up to 25 kg / deformation to 1 mm

Downloads

Technický list:

TL_SA_TR100.pdf

Prohlášení o vlastnostech:

POV_SA_180965.pdf