Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Upevnění MW lamel s TR 80 kPa

Upevění lamel MW s TR 80 kPa

Technologický postup PZI kombinující povrchové kotvy SA/PM70 a zápustné kotvy SA je určen pro nové zateplovací systémy s izolanty z minerální vlny s kolmou orientací vlákna (MW s TR min. 80 kPa), které májí být opatřeny cihelnými , kamennými nebo keramickými obklady s tíhou nad 30 kg/m2.

 

V první fázi je izolace po nalepení zabezpečena zápustnými Anchormi SA, které jsou injektovány v ploše izolačních lamel. Ve druhé fázi dochází k provedení základní vrstvy, včetně armovací sklotextilní síťoviny, která je následně ještě překotvena z povrchu Anchormi SA/PM70.

 

Kotvy SA/PM70 jsou umísťovány v ploše izolačních desek a po vytvrzení lepicího tmelu dochází k jejich injektáži.

Technical specifications

Anchor type:

Spiral Anksys® SA a SA/PM70

Approximate number of anchors:

6-8 pcs / m2 - structural analysis

Type of expansion mass:

SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

up to 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

up to 850 N / deformation to 3 mm

Weight load (shear):

up to 25 kg / deformation to 1 mm

Downloads