Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Upevnění lamel MW s TR 80kPa

Upevění lamel MW s TR 80 kPa

Nové zateplovací systémy, protipožární pásy a stropní podhledy s lamelami na bázi minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken a s pevnosti v tahu min. 80 kPa jsou upevňovány kotvou Spiral Anksys® SA s integrovaným modulem PM70.

 

Tyto zateplovací systémy jsou navrženy a certifikovány jako ETICS mechanicky upevněné s doplňkovým lepením s deklarací smykové i tahové únosnosti. Injektované kotvy jsou umísťovány v ploše izolačních lamel.

 

Anchor Spiral Anksys® SA/PM70 je určena pro povrchovou montáž s použitím aplikačního přípravku SAT. V rámci izolací z minerální vlny je Anchor aktivována výhradně injektáží protipožárními expanzními hmotami SAF3, přičemž k plnému zatížení může dojít po 24 hodinách.

Montáž se řídí technickým listem TL_SA_PM70_TR80.

Photogallery

Technical specifications

Anchor type:

Spiral Anksys® SA/PM70

Approximate number of anchors:

6-8 pcs / m2 - structural analysis

Type of expansion mass:

SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

up to 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

až 750 N na kotvu při posunu do 3 mm

Weight load (shear):

až 20 kg na kotvu při posunu do 1 mm

Downloads

Technický list:

TL_SA_PM70_TR80.pdf

Prohlášení o vlastnostech:

POV_SA_180965.pdf