Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Servisní kotvení staticky nestabilních ETICS

Servisní kotvení staticky nestabilních ETICS

Spiral Anksys technology® jsou dle evropské směrnice pro Injected anchors izolačních desek certifikovány mimo jiné pro dodatečné servisní kotvení staticky nestabilních zateplovacích systémů. Kotvicí systémy Spiral Anksys® jsou certifikovány pro smykové a tahové zabezpečení izolačních vrstev a to i v případech, kdy selže původní lepicí vrstva zateplovacího systému, tedy při 0% dodatečné plochy lepení izolantu.

 

Injektovanou montáží lze účinně a vysoce efektivně sanovat vady zateplovacích systémů, čímž lze obnovit přídržnost rizikových souvrství a prodloužit jejich funkci minimálně na původně stanovenou dobu 25 let.

 

Servisní kotvení technologiemi Spiral Anksys® je úspěšně certifikováno v rámci komplexních systémových řešení největších výrobců zateplovacích systémů.

 

 

Zjištění stavu pod izolačním souvrstvím a včasná sanace vad s využitím technologií Spiral Anksys® umožní zachování funkce zateplovacího systému, který byl realizován s chybami, nebo byl poškozen vnějšími vlivy bez rizika škod na majetku a zdraví. Realizace servisního kotvení je prováděna v jedné technologické operaci z povrchu fasády s deklarací nulového bodového prostupu tepla.

 

Funkce servisního ukotvení

 

Photogallery

  • Separační testy nestabilních vrstev

  • Sanace štítů panelových domů v Martině

  • Školení sanací v praxi - Nobelova Bratislava

  • Sanační svorky při servisním kotvení

Technical specifications

Anchor type:

podle typu izolace

Approximate number of anchors:

2-6 kotev/m2 dle statického posouzení

Type of expansion mass:

SAF1 or SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

up to 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

up to 850 N / deformation to 3 mm

Weight load (shear):

up to 25 kg / deformation to 1 mm