Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Upevnění izolací stropů

Upevění izolací stropů

Zateplování stropů izolačními deskami z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny může být velice problematické. Riziko nízké přídržnosti lepidel k podkladu a následná destrukce bývá způsobena původními nátěry, malbami, nespecifikovatelnými skladbami stropu a podobně.

 

Řešením je Anchor SA s integrovaným modulem PM70. Anchor může být instalována jak povrchově na izolace stropů a plochých střech, tak lze provést montáž přes armovací tkaninu do lepicí stěrky pro zvýšení povrchové únosnosti omítkových vrstev. Vlastní injektáž pak v jediné operaci zajistí kvalitní a profesionální upevnění bez ohledu na rovinnost stropu, výskyt dutin a spár, nebo separujících se vrstev.

Photogallery

  • Realizace injektáže v rámci dřevostavby - Zlín

  • Detail koteveního místa při injektáži

  • Založení při zdvojení izolace

Technical specifications

Anchor type:

Spiral Anksys® SA/PM70

Approximate number of anchors:

4-6 kotev/m2 dle statického posouzení

Type of expansion mass:

SAF1 or SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

50 až 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

up to 850 N / deformation to 3 mm

Weight load (shear):

up to 25 kg / deformation to 1 mm

Downloads

Technický list:

TL_SA_TR100.pdf

Prohlášení o vlastnostech:

POV_SA_180965.pdf