Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Zdvojování zateplovacích systémů

Zdvojování zateplovacích systémů

Vzhledem k platnosti nových zákonů v oblasti energetické náročnosti staveb a povinnosti průkazů energetické náročnosti budov, narůstají požadavky na izolace již zateplených objektů. Z časového, ekologického i ekonomického hlediska jsou řešením zateplovací systémy certifikované pro zdvojování stávajících ETICS.

 

Díky technologiím Spiral Anksys® jsou zateplovací systémy nové generace profesionálním a vysoce účinným řešením.

 

Zdvojením ETICS lze zvýšit tepelně izolační vlastnosti konstrukce, ochránit souvrství před vnitřní kondenzací a zároveň odstranit poruchy nežádoucích tepelných mostů. Dalším důvodem k provedení zdvojení ETICS může být nutnost sanovat poškozený nestabilní zateplovací systém. Vlastník nemovitosti může provést opravu zateplovacího systému a zároveň dodatečně zvýšit tloušťku izolantu nakotvením nové izolační vrstvy.

 

Výsledná kvalitně provedená sanace je velmi rychlá, nevyžaduje nadstandardní dovednosti či nástrojové vybavení stavební firmy a není nutná demontáž původního zateplovacího systému, tedy ani jeho složitá a nákladná likvidace.

 

Zdvojený zateplovací systém s injektovaným kotvením s doplňkovým lepením je staticky dimenzovaný na zatížení sáním větru i na zatížení vlastní tíhou ETICS. Tyto systémy jsou určeny ke zvyšování tepelného odporu stávajících, dříve zateplených obvodových plášťů obytných, občanských a průmyslových budov, zhotovených z betonu nebo zdiva, kde celková tloušťka zdvojeného souvrství je nejvýše 300 mm.

 

V jedné technologické operaci tak díky injektáži dochází k fixaci původního ETICS a ukotvení nové izolační vrstvy, bez ohledu na účinnost původního způsobu kotvení a lepení.

 

Díky deklaraci parametrů injektovaných kotev, náročnému rozsahu jejich Certification a komplexní diagnostice lze pro každý objekt zpracovat autorizované statické posouzení nosné způsobilosti.

Photogallery

  • Založení zdvojeného zateplovacího systému

  • Zdvojování ETICS Žďár nad Sázavou

  • Smykové zkoušky zdvojených ETICS

  • Dynamické zkoušky větrem zdvojených ETICS

Technical specifications

Anchor type:

Podle typu zdvojené izolace

Approximate number of anchors:

6-8 pcs / m2 - structural analysis

Type of expansion mass:

SAF1 or SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

up to 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

up to 850 N / deformation to 3 mm

Weight load (shear):

up to 25 kg / deformation to 1 mm