Spiral Anksys
ECORAW

Insulation fixings | Upevnění konstrukcí na boards MW

Upevnění konstrukcí na boards MW

Účinnost kotvicího systému Spiral Anksys® nabízí široký rozsah aplikací nejen při kotvení izolačních materiálů. Spiral Anksys technology® jsou dlouhodobě využívány také při kotvení dřevěných rámových konstrukcí, provětrávaných fasád a architektonických profilů, jako jsou šambrány, římsy a bosáže.

 

V jediné technologické operaci dochází k ukotvení konstrukcí a jejich pevné fixaci v požadované poloze a to bez tepelných mostů a rizika kondenzace na povrch fasády. Celý kotevní spoj je konstrukčně samonosný a navíc je schopen účinně dilatovat. Injektovaný způsob montáže není nijak vázaný na stav podkladu, jeho soudržnost či rovinnost.

 

Technical specifications

Anchor type:

Spiral Anksys® SA

Approximate number of anchors:

6-8 pcs / m2 - structural analysis

Type of expansion mass:

SAF1 or SAF3

Spotřeba expanzních hmot:

dle délky kotvy viz. technický list

Insulation thickness:

up to 300 mm

Point thermal transfer:

0,000 W/K na kotvu dle TR 025

Load capacity:

by substrate category 0.75 to 1.50 kN

Wind load (pull):

up to 850 N / deformation to 3 mm

Weight load (shear):

up to 25 kg / deformation to 1 mm

Downloads

Technický list:

TL_SA_TR100.pdf

Prohlášení o vlastnostech:

POV_SA_180965.pdf